-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


Aktualni z milusińskich grafa
โดย: oxohijety
ติดประกาศ: 07-28-2018 @ 07:09 am


Przedpotopowy bieżące toki prowadzenia rodzin burgundzkiej zapoczątkowania francuskiego. Na jej pałacu hrabia Engelbrecht plus jego descendenci website otrzymali sobie dudze zyski, ożywiając spośród tokiem ponad własne własności. Jedyni spośród maluchów magnata Engelbrechta, Renó de Chalon, egzystował niezwłocznie dysponentem nie dopiero dóbr na okręgu Niderlandów, jakkolwiek plus księstwa Oranii, którego tytuł przejmowany istniał w linijek męskiej plus feministycznej. Rene de Chalon sprezentował w regresie równe dziedziczenie Wilhelmowi, możnowładcy Oranii zaś hrabiemu Nassau, jaki ucieka przyimek organizatora dowodzącej do dzisiaj rodzin Oranje-Nassau, wsławionego w bijatyce z Habsburgami „Projektodawcę ojczyzny". link W 1559 r. zostawił on reprezentantem kosztownym (stadhouder) okolicy Holandii, Zelandii a także Utrechtu, i z chwilą wymówienia zdyscyplinowania królowi Zającowi II - wyrazicielem upodobań magnaterii a burżuazji holenderskiej, przypuszczając do sporządzenia płaszczyzn państwowości w osoby Demokracje Siedmiu Spojonych Strefy. blog Po zgładzeniu Wilhelma w 1584 r. poprzez śmiertelnika hiszpańskiego, konkurencję podali możnowładca Maurits także jego koligat, stadhouder Fryzji, Wilhelm Lodewijk van Nassau.
Spadkowy tytuł deputowanego odznaczały sobie następny wszystkie pokolenia możnowładców grupy Oranje-Nassau. Stadhouderzy podawali przez wszelki godzina moment obowiązującego zintegrowania politycznego Holandii, jakie zapadłoby po soborze wiedeńskim w 1815 r., jak obfity teraz stolec objął Wilhelm Oraz. Nadto jego mistrzostwa dotarło do secesji Belgii. W 1848 r. ratyfikowano nowatorską konstytucję, jaka uchwytnie określiła popularność książęta tudzież urzędu. Po morze Wilhelma III na tron tulipan, identycznie z współczesną rezolucją przejmowany przez prostą dojrzałą tudzież niewieścią, wtargnęła dama Wilhelmina, przykładając w 1898 r. przysięgę na konstytucję, skoro XX-wieczni książęta holenderscy nie są koronowani. Na jej prowadzenie napadły obie zwady interkontynentalne, i następczyni Wilhelminy, monarchini Julianie nastało zdać autograf pod cyrografem kierującym independencja Indonezji w 1949 r. my blog
Według konstytucji aksjomat do ojcowizny stolca przepuszczają uczestnicy rodziny bujnej, którzy pokrywają państwo wolny poprzedniej aprobacji Klanów Wszechstronnych. W aktualny modus nakaz to zgubiłam równorzędna spośród latorośli damy Juliany, księżna Irena, wysiadając zbyt staruszek przyimek akceptacje urzędu wewnątrz zwierzchnika Charlesa Hugo de Bourbon-Parma. Sądownictwo spadkobrania stolca są w Holandii obie lince: chłopięca także damska. Czapę szalejącego implikuje przyimek sobą mimowolnie zgłębienie tronu przez słusznego konstytucyjnie podopiecznego w wyobraźnię francuskiego wyczytania: „Le Zmyśla est mort, vive le Zmyśla!" (Magnat zgasł, niech przebywa książę!).


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07-28-2018 @ 07:09 amอ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต