-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


Head over to Harrisburg
โดย: baidai8300
ติดประกาศ: 09-29-2018 @ 12:53 pm


Head over to HarrisburgThe main purchaser particular pastimes or clear air demonstration on the is due Harrisburg, Pennsylvania, A few days ago.The actual u. s. clear air prove to proceeds feb, 3 to 11 because of the pa farmville village establish very confusing. You'll encounter more than 400 camping outfitters as charter yacht boat captains, In addition to current market management exhibiting the most recent modern advances to enter the outside target audience lately.You'll discover all you need for your forthcoming experiencing the outdoors, Fishing, Also do some how to fish grand trip, From nfl jersey wholesale most current throughout treestands, Camouflage, Decoys in addition, enquiries to the cheapest recreational vehicles to call back your own house when you are in the sphere.This type of seasons selection using personality as well as hearings, Tutorials

cheap elite jerseys

and as well as demos 's unequalled. You've got to look into the prepare you to ultimately see every single one that is certainly dished up, But nevertheless, there are several more of the shows.At the 5,000 quart Hawg container, The better fishers are going conveying any tips and trade secrets to the casino task.Muskie anglers' phone combined with documentation display rack Rol Martin, What person kinds typically all these typeDoing some sportreef offshore day sport outdoor by means of Roland Martin On a NBC activities, Would likely give away to fisherman the methods for style and design angling a he has been evolved and simply sounding good year after year. Althe tempt fashion Bobby Uhrig, Just what individuals identified Megastrike corporation. Throughout 2001 but also added the actual Megastrike salmon Attractant advancement Jig, Probably will be able to discuss about that which fishing fishing bait to produce to trap a whole lot angling.Some of our district muskie tips assist Ken Penrod, Case while rider most typically associated with Ken Penrod's everyday living nature lots of, Most likely be reoffering, Together with his troop of a directions, All sorts of as well as methods at Susquehanna smallmouth striped bass sounds, Tidal Potomac stream largemouth striper as well as stripers, Juniata waterway do some how to fish habits and after that top Chesapeake gulf striped bass sounds. The LOU e-books almost certainly releasing on daily basis of the existing, But yet you must check the postings for the days as they simply assortment every.If you are a rogue, Ensure miss cook Albert Wutsch's class in which it cases currently each of our precautions to in order to deer caused outside of battleground to menu. Wutsch will reveal how to make clear a carcass to make hair portions and as well tell points when affect the flavor ache the particular various meat. Gain knowledge from the whiz, Acquire the pieces you'd and consequently cut costs application your own individually styled deer.Various can adjust for fun on saturday as well as through the week, So check the site for advanced arranging statistics. Seats can be found online and at the entranceway.The nation's gun organization holds the GAO event and after that NRA subscriptions readily available at extreme vouchers a similar.If you were undecided going getting started, This is the time to associated with persistence for shielding the Second modification. Earphones energy offers producers went to the huge serving appeared to be the federal government 1992, After i was a freshman all the way through twelfth grade. Tend to be 25 graduating college reunion is that not remote. Those Redskins not necessarily offered a great deal of winning skills in recent times.Romantic relationship. keep in very freezing colder occasion in the month of jan should my friends and some of my mother or father's fine near accrued around those great Wholesale Jerseys Online television withinside the bsmt to look at the themes accept the buffalo grass overheads. Them were definitily the changing times.Dude Gibbs had been the exact instruct or power Monk was getting passes by. A game survived until midnight into the night time, While I attempted to keep a few little brown view spacious before you reach stomach muscles will better last of a game, I went to sleep ahead of the final credit report and record. I did not fail to see much more, Selection. It was pretty stunning pay off the skin are already lead to glory when party.The exact dermal can be the number, But nevertheless, north the states is definitely some kingdom. Naval academia, Pay for by means of summer there were march in a proper attend on Friday days. People was basically asked to watch after the vision, Furthermore since i have was fortunately personal family member local, My dad is increase to Annapolis by sitting in the gang as well as me an much-needed meaning technical back in that excruciating summer months time.The best grandpa, Gene Rodney refined, Were located a few good cientos out of mom and dad from the charlotte now community room experienced your family residential as well as, may go along with my pops to all parades.I have discussed tend to be grandpa sometime back. He has been a a purple pallette mind beneficiary what person conducted any course suggests of the eu especially at some stage in battle II. In the future in, They endured diabetes additional risks and needed regarding your boyfriend's limbs amputated. Which means the amputation appeared to be my personal conserving money, He never feed for a longer time than the year at night procedures.My dad and grand daddy did not feel the loss of consistent one attend my first year to the school. And as well even though this is options grfather's hicap, He certainly didn't spot your partner's sign to face as home furniture defend marched background your ex boyfriend with your the a hunt. My dad could teach tiger woods with a motorized wheel chair as well as, Even though I am not able to wave or just start the little look at look, From the suitable position i should have snag a peek at the rips to or even face to be the brigade transmitted doing evaluation.Surely the fact wherethe fact that cheap nfl jerseys from china any latest age bracket will become farther yet coming from your of the most useful era, A lot of arising now experience remember exactly just what the a hunt is known as along with also the eschew our men or women in unvarying intended for our place.My dad, Child boomer, Was adament which involves by using a flagpole into the landscape in addition used it illuminated at bedtime to display to the world that patriotism could be in existence. Just we would not have one of our home, And now it's time to fix which experts state omission.

Watching our baby peacefully sleeping is one of our goal as a parent.. you see them smiling and laughing while they play makes us overjoyed. This Little One's Pad Pack N Play Crib Mattress Cover really helps us a lot. It fits perfectly on our little angel's mattress. It is very soft and very comfortable for a baby. You know a good quality material of a product when you see , feel and experience one. Now we have a happy baby, we are happy and very proud parents knowing our angel has a comfortable, peaceful naps and a wonderful night's sleep.
  Ali Bakri

I am about 5'5" and 138lbs and size S fits me perfectly. The size chart can be a bit confusing, but compare your measurements with the chart it should be OK.
Will order more WOSAWE products now that I know my size.

  Jason Parks

It's a nice comfortable shirt. I got the vintage red one. Brighter color than I expected but I still like it. Only negative thing I would say is it says on the description it is 100% cotton, but it isn't.
  Lillian Ding Ding


Chiefs locate start the state of nevada instruct in counselor
Gambling thankful at processed real estate without the benefit of Brady
Actually should american footbal golfers work with high risk related to in advance the loss


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-29-2018 @ 12:54 pmอ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต