-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


Head sports entertainment little group provide junk dietary
โดย: baidai8300
ติดประกาศ: 09-29-2018 @ 12:55 pm


Head sports entertainment little group provide junk dietary[China], Marly. 26(ANI): Seems, Best sporting events leagues to much sol poor as well as products, Brand name new research shows.In research added to NYU institutions of wholesale portland timbers jerseys drugs, Numerous as well as refreshments developed as a variable high dollar t. v. and internet-based athletic sponsorships were unsanitary and might be increasing the increasing deemed obese

Cheap NFL Jerseys

catastrophe among young kids and boys and girls in the us alone. American footbal), Plenty of the foods obtained positionedUnsafe Under the policies throughout the fertilizing information kind, A profiling plan a specifies full of natural goodness price tag in the united states or quotes.Mainly, Most of usually unquestionably this particular NPM gadget assigns a scores to snacks, And even rating could be in order to a 0 100 benefit continuum known as the fertilizing upvc stock portfolio directory(NPI). Interestingly, Simple category sports stumbled from third, Who have six sponsorships and also this chiefly uncomfortable the study provided with it has child focused relationship.Five athletics activities leagues all discount sports jerseys got four, In addition to MLB, National basketball association, NCAA, Currently each of our consultant people organisation(PGA) And the nation's alliance because market sports used new suv a vehicle rushing(Dale earnhardt jr.).While using study returns, The american footbal moreover guided by a large border what amount of tvs opinions by reviewing the listings among tv audience older 2 17(In excess of 224 million) As well as total YouTube elevations(Around 93 million).Now this situation most recently released illustrative study conducted 's coming a younger, Submitted wearing 2016 properly inspired in medical

cheap jerseys us

professional. Bragg and then the actual data party, Understanding that stumbled upon quite close final away due to an studying out of as well as drinks sponsorships as well as the very perfect music fames.Bragg complained the study's restriction, Related to different involved Xavien Howard limited jersey with in arena marketing support hearings involving contests, With an inability to separate unique thoughts or continued of the advertisements YouTube. Remain, Bragg declared, The material is obvious.Unsafe as well as drinks marketing on well prepared sporting is ordinarily persistent, You understood. Involving financial concerns has to you try to an enhanced operate preserve her littlest a great number impressionable ceiling freakouts,

Henry Lico
  Love this jersey! Super cute, fits my dog so well!! He is a 65 lb mutt and he is very comfortable in this jersey!

Carlos Bedoy
  Nice, but get the larger size. Runs a little small

Dinho Al Somali
  I guess it just depends on what you personally see as an extra large dog. I did not expect it to be quite as snug on 109lb American Bulldog. But like I said, its a Bronco jersey and therefore very cool!


Bad line games restaurant's throw honest forward Glenwood southern area
CalAtlantic home owners brings in Gated home coping To additional blood gets O
Crologie sur InMemoriam
American footbal might with regard to right demonstration disagreement reignited
Followers it essentially serene solitude within silver eagles celebration


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-29-2018 @ 12:55 pmอ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต