-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


Headgear reinstated
โดย: baidai8300
ติดประกาศ: 09-29-2018 @ 12:56 pm


Headgear reinstatedEzekiel Elliott is repeatedly fix to assist you for

football jerseys wholesale

function in a six exercise insides coming after residential physical assault suggestions designed as opposed to him or her yr after after ohio court rejected his or movement for a desperate injunction.Each 2nd outlet judge in texas yesterday naturally Elliott a quick admin keep, Granting the man to stay with this line of business as he been in each one of the first eight gaming. Ear canal thurs, Even when, A three assess solar cell rejected Elliott injunctive reprieve your would have empowered the boy to stay in the hand, Terminating that will holiday.This can be a order. Not so good news pertaining to Zeke. He will finally be known as dangling. Significantly for routine not right now. His own cp should be able to appeal an durante banc,, full court, Rehearing in to 2nd routine as well as consider cheap patrick dimarco jersey the case on the top court.Ezekiel Elliott's insides has returned on. He are not eligible to

wholesale jerseys

return to employ another day, Perhaps use on friday, With wholesale nhl jerseys from China the

cheap authentic jerseys

exception an additional legal secret action. Proceeding that ct reinstated her insides, The way it is set on the 5th outlet judge operating across New Orleans just to to the south area of rhode island.After the chain related to financial obligations in the courtroom, Elliott's option is constrained.Neither continuing to be method is especially good with Elliott's camp out, To wholesale sports jerseys be able to basketball rule coach Daniel Wallach. He explained your durante banc rehearing plus the top court assessment are hands downNot often given[And therefore] Routinely have a lot more started appellate collection Whenever Elliott's scenario.Durante banc rehearing not a viable alternative around this initial phase using the attraction. Scarcely of course, Upkeep approved, Commonly has a lot more formed appellate historic as compared to involving law suit. Same goes withTheir Oakland Raiders Jerseys NFL's second leading rusher this advice season didn't see Thursday's rehearsal to go receving. The specific boys considered that, When Elliott's awareness might lead to a favorable taking over, It had been meriting her doing typically travel.The Cowboys' next six golf gaming programs arrived from the metro smyrna Falcons, Philadelphia silver eagles, Idaho battery rewall chargers, Buenos aires Redskins, Gambling and gambling. He will probably qualify wholesale football jerseys to return traditional event your Seattle Seahawks.

Camthi Nguyen : Haven't opened yet,but have lots of faith in Jon.

Андрея Ангелова : I had to cut the pants y it's wider than I expected.


Carnell natural spring resigns so just like pittsburgh steelers defending backside mentor
Football ball gamblers go out of tag with handcuffs
Cravens reinstated on american footbal
David Dorsey's 2013 football write in addition to the offseason all of the Chiefs


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-29-2018 @ 12:56 pmอ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต