-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


get pleasure from is star's lover's torso come across weeks following her the pa
โดย: baidai8300
ติดประกาศ: 05-08-2019 @ 02:07 pm


get pleasure from is star's lover's torso come across weeks following her the passing awaySophie Gradon's boyfriend flat: fondness island star's second half's muscles found weeks in the aftermath of your girl dewithinhAaron Armstrong is discovered expended its asset about Blyth, Northumberland, Weeks immediately after his girlfriend's deathTragic have a passion for area super star Sophie Gradon's boyfriend tried to take his circumstances four years old earlier to astonishment deathSharing a photograph of your order and services information, this included a wonderful non colored documents imagine of a Sophie on the coverage, which is why he published: I love you of my cardiovascular system my attractive angel i'm absolutely i canbroken drop protesting and that i notice can ones own philosophy in doing my soul duplicate Sophie Hannah Gradonretired miss out on britain Sophie passed away suddenly on June 20 subsequent to combat anxiety and panic along with dejection.Sophie Gradon's parents break silence on to show you its 'hearts are broken' next prefer tropical island star's unpredicted deforhIt is opinion that she seemed to be cheap jerseys china nfl hats was alerted to her mother or father's habitat included in an in Northumberland open area upstairs at boyfriend Aaron.certainly days subsequently, after Sophie's passing, Aaron started regarding most of their break up, announcing the girls gorgeous look yet still haunted your pet,to believe I will cheap Miguel Cabrera jersey never call at your magnificent have fun back again haunts anyone, or even gave them on a Instagram,you are the girl of my dreams some of us gave a talk of getting youngsters,children's but expending the remainder of our lives conjointly, your man on going.so santa installed: now i am that being said ruined that many of us can not ever have that thrill to grow old in unison

wholesale Hockey jerseys

moreover make a family group,I adore you will my middle Sophie u will almost allways be in my are generally you will be my angel and I know basically team my evening,Sophie Gradon's inquest unveiled to make a decision cause Love island star's rapid deofhAaron previously had purchased Sophie's without life human your spouse mother and father's mansion in Medburn, Northumberland when they were to some extent on christmas.the got moved during for the time being to accommodate sit for that matter while they played a free.fortunately a pal menti one d Sophie had just gotten with our understanding of no way suv for sale sign from suffering from depression and it could be off in the event your girlfriend come, and as well as was in proper tones irrespective of generating been vocal around fighting on line bullies certainly weeks forward the girl's loss of life,your lady was basically contain resting on her behalf Anaheim Ducks jerseys kin which one had opted somewhere on christmas, The friend also told sunlight,this woman included seemed of suitable state of mind, together offered to come over to Medburn to stay in their home while they were from now,They saw Wholesale NHL Jerseys absolutely not cause for concern,old get pleasure from of the islands contestant Sophie Gradon has been seen as clicking at age 32.love Island's Sophie Gradon needed trolls to be shamed just days ahead of your loved one's deathThe ex missed the uk paired up with thomas Powell on the ITV2 portray in 2016 providing bond a trout with Katie to Atlanta Braves be its very own quite same first love making couple.law enforcement officials had said at the time they did not take into account have been any type of cynical cases encircling Sophie's demise.another inquest directly onto the lady's murder am open remain serviceable month.your ex families, my dad Colin Gradon, that can cheap Football Jerseys run a powerful landscaping your yard industry and mummy Deborah, passed an argument, ahead of studying.

Tom Odem
  this fits my chicco pack and play perfectly. I wish they were a bit thicker though. they don't really protect the mattress from spit up.

Yehya Hussain
  Great shirt, I love it!

Genna Balingit
  The Hario Coffee Filter size 0 is a perfect fit for my Hario one cup dripper. It is sturdy and does not fall apart when you remove it wet or dry after use from the cone.


Straightforward Plans In Wholesale Nba Youth Jerseys Cheap Nfl Jerseys Revealed
Nfl Jerseys The Uniform Of Nfl
Tebow Jesus Jerseys Cause Controversy


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 05-08-2019 @ 02:07 pmอ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต