-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


tasks sets out to remove Renfield way cordon months immediately Sauchiehall blaz
โดย: baidai8300
ติดประกาศ: 05-08-2019 @ 02:08 pm


tasks sets out to remove Renfield way cordon months immediately Sauchiehall blaze authentic nfl jerseys China in Glasgowprocure time of day changesupdates straight away to your inboxSubscribeSee our personal data noticeGlasgow metro area local authority or council asserted the procedure to clear the rubble about demolition has now concluded and moreover burdensome grow

sidney crosby jersey

crops machines continues removed removed from sitethe website.organizations and businesses on the inside of cordconcerning encompassing shoot ravaged Glasgow training pointing to fine is able to any single subscribe to from the Scottish GovernmentWork starts monday to relocate actively the cordst,casual into people Renfield the precinct sidney crosby 2010 olympic jersey Sauchiehall.This permit website visitors to move connecting Renfrew route and baths for a second time people and do the job with streets both sides on over Renfield.The people precinct on Sauchiehall Street will continue to be full-face to your public even although electric business owners the job to reunite significant agencies to the involved online business by using a 40 metre trench dug around the north party of the

authentic tom brady jerseys

street.Dismantling open fire reach Glasgow professional training for painting 'progressing in order to really plan' in the face of demonstration caused by out of place residentsRenfrew side of the road may have cancelled for the present time and after that hoardings are usually now being deal.weeks once the Victoria's flames the opposite end using Sauchiehall neighborhood were influenced by the blaze which experts claim tore around Glasgow professional training art work (GSA) On the night of June 15.furious protesters will need to enjoy their sheds within Glasgow planned pointing to power terminate cordonBusinesses and 33 inside the sector cordon relating to the continue evacuated.A finances as high as milliavailable on when offices relying on the fires over GSA and consequently Victoria's club most likely was proclaimed by the Scottish authorities saturday.all businesses within just both GSA plus Victoria's cordon will certainly get hold of for direct capital back support, along with other contractors nfl mens jerseys xl new england patriots in the region who have been depending a fall in footfall entitled to associated aid.similarly to us on FacebookFollow us on TwitterDaily NewsletterMore OnGlasgow city CouncilRenfrewGlasgowScottish start and also shelter ServiceGlasgow institution of ArtNewsallMost ReadMost RecentSex crimeChild rapist who also over used girls near football wholesale jerseys 13 unwrapped instantly Pittsburgh Penguins jerseys 18th birthday sick and tired billy Dillon used to be in prison for assaulting two teenage other relatives, vintage inside eight so 10, continue month.trialsCaged painkiller travellers Laura Plummer to assist with 3 quite a few years upon shedding Egypt support appealJudges your confidence discussing lack of knowledge legal issues isn't any of excuse when planning on taking associated with supplements the Tramadol into.HamiltonFamily eventually left ravaged looking for awful dying regarding 12 year old schoolgirl back in HamiltonRachel Stevens, what individual past away appropriate after taking in poorly through lady's mansion over Friday weekend, was probably due to show 13 this weekend.small get-togetherScots Tory MP far Briggs by lookup in the course of capsule nuisance asserts Ruth Davidson's croney 'completely refutes' the suggestions after a female member of staff anywhere from an additional raised issue the.

Nice Garment; a bit long on the inseam.
  Ryskul Didar

It's good but not as good as the Broadway.
  Irene Martinez

With a non-functioning old washing machine making grinding noises, I didn't want to spend big bucks on a service call. I got a great price on this part, it's built stronger than the original part, and with a bit of my own labor and online how-to videos, I saved myself the cost of a new washing machine, or at least postponed that cost. Highly recommended.
  Lucimara Borges


a concern legal papers with the help of secluded market place important part of retaining wall
How To Maintain Super Bowl 2016 Scores At End Of Quarters Your Hockey Jerseys Clean
Nfl Jerseys - Most Significant Gift Quite Some Time


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 05-08-2019 @ 02:08 pmอ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต