-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


plantation fabulous inside a wonderful using Lycomregionalg
โดย: baidai8300
ติดประกาศ: 11-22-2019 @ 12:20 pm


plantation fabulous inside a wonderful using LycomregionalgHUGHESVILLE, pa. minimize ticketed price ranges but also free classes for teenagers seem to be consolidating for your Lycoming state rational. vendors advise Newswatch 16 they now are noticing with crowds them year.chad Snyder maintained by his wholesale authentic Saints jerseys own stressful disentegration don't forget the onions toward the Thurman Thomas jersey wholesale Lycoming county Fairground. with small price tag the price in addition free classes for teenagers within 12, these corp who owns Hewlett's overheated sausage is optimistic he will probably have women and men to feast a few days ago.they only have to pretty reveal to insects and

Wholesale Authentic Jerseys

animals along with catch the attention wholesale soccer jerseys of insights to the other human beings that are these somewhere around the group and what they are made for and things like Cheap Jerseys China that, Benamati acknowledged.It's a

New Orleans Saints Cheap jersey

whole lot of function, wanted to say mrs. Paulhamus. the youngsters have to get up nearly daytime and eat the family pets Soccer and cause them to clean and watered,to have plenty of young children including round the regional, The Lycoming local event is the chance to show the best from their farms.i'm keen on being in position to come watching your personal function be rewarded the times you get your placings rrnside the indicates to, wanted to say Cody cheap nfl jerseys Wagner.we have got a fiction writer damage right away that can sell distinct livestock on the grounds that it is just not valuable any longer, in spite of this. you must raise this kind of children up to comprehend what must be done to Cheap Jerseys Online raise family pets. it's not just you visit a store and it's certainly, there, Paulhamus alleged.

Chris Hernandez
  Good shirt that fits as expected.

Michi Seelig
  Love everything about Bon jovi! His music rocks!


Chicago Bears Jerseys Are Jerseys From China Illegal Drugs Have Come A Long Way
Come to enjoy Rich contemporary Cheap Game Miles Burris Jerseys for the coming regular season is the best seller at low price


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11-22-2019 @ 12:20 pmอ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต