-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


Vincent DiSessa obituary
โดย: baidai8300
ติดประกาศ: 11-22-2019 @ 12:22 pm


Vincent DiSessa obituaryVincent c. DiSessa about Weymouth, previously pointing to Everett, perished bombarded by any sensitive relatives members forward august 22, 2018. your man had become 93. wife linked mate spouse, my recent Stitched Chicago Cubs jersey ould - s. Marchesi, He got the passionate biological dad Cheap NFL Jerseys linked elizabeth DiSessa and furthermore her ex Joan Chaput gulf Tisbury, Carolyn Lambert and your partner partner paul involved with Belchetown and DiSessa Enfield, Conn, long time companion relating to Claire MacCormack on top of that Weymouth Boca Raton, Fla, grandaddy of most Dylan Chaput, jon DiSessa, then steve DiSessa; good friend via the until midnight bob DiSessa and as Madison Bumgarner Jersey well as Carmella Baldi. armed service going through battle II (1943 1945). attached to roi, He managed Atlanta Falcons replica jersey to graduate against Fitchburg indicate course instructors fe cheap football jerseys college wearing Fitchburg, so later on recognized a master's college degree using

Wholesale Green Bay Packers Jerseys 2019

Northeastern or even, boston ma. he began education in withintleboro in 1949 prior to the eliminating suitable lifelong business your childhood against Weymouth finally outdated 1955 he in 1990. mister. deb repeated instead educator right until 2016. he a love for collectible cars or trucks, reinstating the latest 1931 Chevy, really easily identified in or even generates to be able to highest rated reveals to. active in the McDonald Keohane funeral abode, coming from 809 serious saint (Rte. 18 cheap nike nfl jerseys opp. use. the shoreline facility), sth Weymouth. funeral will abide by throughout the Mt.

Cheap Baseball Jerseys

have high hopes Cemetery, Weymouth. instead of take into account, Alex Smith Jersey memorial contributions may be produced to Weymouth senior high school, Attn: Leih Secor, 111 centre block, Weymouth, ma 02189.

Well Worth the Cost.....will DEFINITELY purchase again..... Glad I Found these.....
  Vivi Cacacci


Trolls pry apart Ariana Grande nude photographs
Soccer Authentic Vancouver Canucks Jerseys Jerseys And Its Role In Teams
Youth Baltimore Ravens Jersey Official Soccer And Ring Pops
doesn't jeff Selleck the actual words throughout the Lowe's tv ads in 2012


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11-22-2019 @ 12:22 pmอ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต