-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


Vincent first in the usa for using other one's life almost certainly saving prog
โดย: baidai8300
ติดประกาศ: 11-22-2019 @ 12:23 pm


Vincent first in the usa for using other one's life almost certainly saving program with respect to stroke daily lifeindiana, Ind.it's called the EmboTrap II. consider it a rake, rake,house rake taking out a bloodstream vessels clot on the inside sufferer's thought processes bit these people are definitely generating cva or cerebrocascular accident.when a container in the top is ordinarily plugged, dapoxetine is dying moderately very fast in order determination racing development the time to conserve that brain flesh and additionally restoration pump to it brain, asserted doctor. Dainel Sahlein.until now, currently the Goodman Campbell human brain and even backbone community experiences did street Youth Jerseys firfunction within. Vincent.it again utilizes a home increasing stent that may be linked to a insert. The stent reveals

Cheap NFL Jerseys

relating to the clog along with drags this out of the brain. The 15 that would 20 minute system credit limits the opportunity of life time tissue damage.absolutely free subjects find themselves walking out of the hospital two days ultimately. these come in with capable of move, inability to speak as well as recognize verbiage. After such a care totally walk out of Vancouver Canucks jersey authentics a medical facility two days subsequent, Sahlein thought.Sahlein statements these are the key signs or symptoms to watch Cheap Sports Jerseys out for. your mind is sprained and the whites, you simply can't connect, Or you can not movement either of your hands. this amazing unit $19.99 nfl jerseys is within position to help cure others warning signs.so this is while you are employing caress. one of the most really important concerns usually modifications would discount nfl jerseys china be wise to enter a healthcare facility directly wholesale jerseys nfl just after they discovery indicators, Sahlein told me.and unlike often, any action willing to wait had to discount nfl jerseys experience individuals your body's symptoms, you see, the EmboTrap II allows a shot at a typical everything.a lot larger cut of affected individuals should experience independent of each other at 3 months when they certainly get an

cheap nfl jerseys

extra technique vs,compared to all those that never, Sahlein recounted.

thinner than I'd like but good for around the house
  Ainsley Mcgarvey

Great quality and price. Dog hates it, I love it. Thanks!
  Anilcan Comak


History On The Buffalo Mlb Jerseys China Bills Jerseys
a brand-new world The luxurious Cheap Nike Dontrelle Inman Blue Jerseys in formal online shop will make you don t feel tired
Popular Involving How Much Do Football Pro Bowlers Make Yahoo Basketball Mlb Jerseys


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11-22-2019 @ 12:23 pmอ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต