-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


VINCYP minimum of quantity diagnosis Test
โดย: baidai8300
ติดประกาศ: 11-22-2019 @ 12:24 pm


VINCYP minimum of quantity diagnosis

dallas cowboys jerseys

Testjust a test for recognition sight for kids with surprisingly low restricted or system.It allow an even handy measurement amongst low imaginative and prescient regardless of where a toddler is observed in Scotland. a complete criteria is contained in the information sheet.clinical tests were being given out to be total eye medical center lenses in all the nicely being ship together with Colorado Rockies hallux wholesale custom jerseys joint dependable elite Giannis Antetokounmpo jersey vision baseball organizations. learning servicing currently reached and an examination will be delivered to each VI operating in service receive Scotland on.NHS Scotland disclaimer: VINCYP tries making sure that the data available Authentic Dallas Cowboys Jersey Wholesale on their particular rrnternet site is advanced so detailed. we've been neither regarding, or do searching for your influence Colorado Rockies Jersey well over, a person who of internet sites and certainly advise using or recommend the thoughts conveyed within the those. VINCYP

wholesale jerseys

has not secure that to the site Cowboys Customized Jersey is without a doubt attach and / or lacking in parasites malware.very little responsibility are acknowledged mainly because of the method or other well organisation for action or inaction because information safely contained on this web site. any queries relating to individuals own individual cure needs Colorado Rockies baseball jersey reviewed with regards to their specialized medical workers.

Bola Pop : Great product, timely delivery


Sports Industry Takes T-Shirt Fashion Ezekiel Elliott Jersey Sale To Next Level
So Youre Considering Starting A Sports Boston Red Sox Jersey Memorabilia Collection
The Development Of Nfl Super Bowl


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11-22-2019 @ 12:24 pmอ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต