-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


VINCYP advise series
โดย: baidai8300
ติดประกาศ: 11-22-2019 @ 12:27 pm


VINCYP advise seriesat the time you go for

nfl jerseys wholesale

an eye fixed commercial grade properly call at wholesale jerseys your Paediatrician, prehaps Cleveland Browns you are asked to hire VINCYP to get wholesale jerseys along with store regarding you/your child, And to express it to researchers relating to supplying awareness such as your image impairment trainer. this assists us so as poor people of ghana dealing with you/your child 've got suitable details about your/their determination. It also means that if, later in life, an important technique welcomes in, they can easily learn that may really benefit from it.the content inclusive, certainly not distinguishing any person, will in the look within companies up and down Scotland.every one of agencies via Scotland uses the best fit circle to save your data. this system is owned of the NHS and only picked NHS office personnel also can Cheap WNBA Jerseys jump on. almost all wellbeing chat rooms 're trained to use this method at the time of December 2016. ones own Orthoptist, Ophthalmologist or wholesale jerseys 2020 Paediatrician ask you should consent

Cheap Soccer Jerseys

to your information being employed in this manner.We feel

wholesale nfl jerseys

people that use the because it helps in your both your service and also that of someone else. bavarian motor works customer is available in thisVINCYP Information booklet. we're neither regarding, neither do we have any kind be in charge of compared to, you possibly can of internet websites and do not, nor seen as commend or support the opinions mentioned found in these folks. VINCYP isn't money-back guarantee that the internet site being steady as well as clear of bugs trojans.it doesn't obligations may possibly said because of the community or any other physical health agency to use it or inaction by simply information secure on this Cheap Olympics Jerseys incredible movie site. any queries relating to individuals own individual mind needs pointed out with regards to their health franchise.

Heba Elsergany : I purchased an XL when I would usually buy a L. Seems like a nice jersey but I'm glad I sized up. Everything else looks good and feels fine. Comfortable fabric. Good pockets (including an extra zippered pocket). Snug elastic at the waste so it won't ride up as you ride. Glad I bought it.

Vladimir Lucic : Great product fits as expected.fast delivery awesome price..


Welcome to you to enter our discount coupon for nfl shop gives best ideas of fashion
Buying Sports Wholesale Custom Jaguars Jersey Apparel Within Internet
So Youre Considering Starting A Sports Boston Red Sox Jersey Memorabilia Collection


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11-22-2019 @ 12:27 pmอ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต