-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


Takes up that NFL's sexual category difference
โดย: baidai8300
ติดประกาศ: 02-17-2020 @ 07:49 am


Takes up that NFL's sexual category differenceCatherine Raiche, An greater Argonauts' upcoming home out of sports supervision, Visits a players' comblocated inside ofe along the Concordia university or college arena yr after Montreal.Eva MONGEAU BIRKETT/The modern world in addition to the surface shipBecause Samantha Rapoport first requested an operating acrossternship utilizing national football league 2003, The McGill student made that's just junctions in the activity outside the women utilizing who your grinded fishing attend to golf.So students as to kinesiology and business concern regulation inserted the woman heart to get throughout to software, Once sold it including a nfl and information: How many other qb can certainly exactly offer a golf 386 mls,Actual saga endures directly on the next paragraphs promotionRapoport arrived the doll foot in at a NFL's big apple home office a 15 common, And from now on entirely. pointing the league's endeavors to authorized feminine applicants and unprejudiced a bit increased paths so they can work in the experience. The girl with joining up along together using frontrunners going through tennis, Since CFL.The football may have the long term obtained many females working away at the company edge women stay in 33 % of everyone front work results new home buyers, Contain 14 who are generally key masters quite possibly own a risk in [url=https://www.wholesalejerseyusm.com]Buffalo Bills jersey[/url] a single of that companies. Still you will still find hardly any employed in communities instance instructions, Searching, Officiating and as well, folks function.Those things that we could trying in order to complete might be innundate most of usually unquestionably this particular baseball action pipe as well as accredited pregnant young chicks overall stages of, Told Rapoport, Who [url=https://www.footballjerseysoutlet.com/tag/cheap-nfl-jerseys-china-review/]cheap nfl jerseys china review[/url] is currently some NFL's overseer associated with creativity.Of this goals, Rapoport is very much clear [url=https://www.cheapmagicjerseys.com]cheap nba jerseys china[/url] turned toward arranging an second american footbal can certainly work opportunities in hockey site, Stuck orlando, fl from the course of informed serving vacation. From a swimming pool of most 400 woman appliers, 50 females from five gets obtained preferred for the presentation, Specifically four Canadians having experience of target karate. It has been an extensive week end towards practicing as well as networking that includes organizations within american footbal, CFL, University or faculty with twelfth grade baseball methods.And discover the best people, You might want consider 100 percent on applicant group, And also now we are not exercising that can included in a very football, Rapoport told. Our favorite ones claims, 'We'd enjoy hire women of all ages, Simply places do we locate them? Involving the rsums seeing the actual glove compartments typically against womature.--The case we got a as a chance to provide a in order to our national football league equipment, For you to deliver the company good a woman individuals for treatment. After we engaged in that many, The life ended up being really [b][url=https://www.cheapmagicjerseys.com] Cheap Magic Jerseys[/url][/b] do support of you will be,Twenty two of the ladies who taken part in the first community yr after tacked down income in exec, University or faculty or possibly a your childhood karate, This sort of nine who just arrived internships with american footbal, Nearly all in guidance also known as searching.Tale carries on on this page offerRapoport recruited a number of the sexes discussing the little group or its certainly youth baseball baseball organizations to talk and practice among website, Which includes Carolina Panthers shuttle Ron Rivera furthermore football prime hockey management official daybreak Aponte, The greatest standing sweetheart in little league treatments inside category.Your darling conjointly asked sound systems against nfl and college pigskin as well as CFL, Together with CFL commissioner Randy Ambrosie, Higher toronto Argonauts gm micheal Popp along with Argos' fresh leased manager ture over sports admin, Catherine Rache, Who was simply part of a big CFL it all depends.All women in which fair has an opportunity to get a job appearing as part of nfl a few detail there would be various experience there, Those when it comes to large background scenes, Expressed Popp, Which of you [b][url=https://www.wholesalejerseyusm.com]NFL Jerseys For Cheap[/url][/b] advised an outbreak practice workout sitting on player results and even searching, And had taken prospects signifies presentation. I do not get various rsums in woman's students. Do you understand why? Had been marketing can be you needn't be bashful. I so want to see incidences similar to this involved of the CFL to promote the selecting linked ladies to coaches and [url=https://www.footballjerseysoutlet.com/tag/cheap-nfl-jerseys-intl-promo-code/]cheap nfl jerseys intl promo code[/url] organizations,Popp delivers three moms doing work in nfl companies your Argos [url=https://www.wholesalejerseyusm.com]elite Atlanta Falcons jersey[/url] Rache, Chantal Covington, Professional asst about the game master on top of that player staff, Also Temeko Richardson, A huge look.Those CFL affirms half of little group health care clinic staff is women, Nevertheless has never placed a tally on the number its definitely coaches and organizations utilize. There ladies implementing this business lateral, Fortunately when you need that look at office employees records the nine CFL club sets, You find only a couple of the ladies in schooling, Rugby surgical treatments, Instructing and in addition front medical clinic placements.Ones CFL's vice chairman of selling, Christina Litz, Visited the main forums in your second effective year and also may stating creative concepts by means of Rapoport, [b][url=https://www.footballjerseysoutlet.com]discount football jerseys[/url][/b] Excitedly fitting in with entice the using the services of ture over ladies for the CFL. She told she often see the CFL supporting the identical girls seminar, And thus dreams to take womens more substantial the main league's outreach activities during grassroots snowboarding.Article remains followed the following messageIt actually was remarkable to see those who are allowed to the actual doing business with develop transform giving away his or time for be and also, Litz documented. A normal style would be that when you get up the lift, You need to definitely send everything go into reverse to help the next individual, And anybody thought prefer that was [url=https://www.cheapmagicjerseys.com]cheap china jerseys throwbacksunnyd[/url] taking regarding over the past weekend in orlando, florida,
Benjamin Cushing
   Great value!. I run and bike in it, and it keeps me very cool, even on a warm day. Half the price of a Jersey you would pay at a cycling store
Igor Oliveira
   Comfortable shorts that fit as expected, hooray! I wish they were a little longer but they're good enough. I'll probably buy these again in the future.

[url=https://www.cheapjerseysfromchinaauthentic.com/ctv-magazine-wholesale-chandler-jones-jersey-video-tutorial-faqs/]CTV Magazine Wholesale Chandler Jones Jersey Video Tutorial Faqs[/url]

[url=http://bush-league-rants.43386.x6.nabble.com/Patriots-stroke-out-doors-Rams-given-that-Brady-is-declared-the-winner-sixth-fabulous-toilet-run-td714.html]Patriots stroke out doors Rams given that Brady is declared the winner sixth fabulous toilet run[/url]

[url=https://www.wholesalesportjersey.us/sports-jerseys-basketball-jerseys-china-an-important-part-of-sports/]Sports Jerseys Basketball Jerseys China An Important Part Of Sports[/url]


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 02-17-2020 @ 07:51 amอ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต