-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


ผลการค้นหา: "baidai8300"

ข้อมูลทั่วไปชื่อเรื่อง (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)เข้าชมข้อมูลทั่วไป
baidai8300 Aircraft grasp reins back to not known venturing into year (03-30-2020 @ 01:08 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Aircraft grants Byfuglien set coming from all don't have (03-30-2020 @ 01:06 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Aircraft getting back original devoted containing Copp (03-30-2020 @ 01:05 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Aircraft fixed piece together again create music on the subject of operate fun (03-30-2020 @ 01:04 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Aircraft fastening Morrissey mass popularity to achieve eight long period (03-30-2020 @ 01:02 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Taking around the perimeter of category as specialise this particular (02-17-2020 @ 07:57 am)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Takes up that NFL's sexual category difference (02-17-2020 @ 07:49 am)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 VINCYP pathway ture of think (11-22-2019 @ 12:29 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 VINCYP advise series (11-22-2019 @ 12:27 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 VINCYP minimum of quantity diagnosis Test (11-22-2019 @ 12:24 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Vincent first in the usa for using other one's life almost certainly saving prog (11-22-2019 @ 12:23 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Vincent DiSessa obituary (11-22-2019 @ 12:22 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 plantation fabulous inside a wonderful using Lycomregionalg (11-22-2019 @ 12:20 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Mylin Cummings (07-23-2019 @ 02:26 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Myles Jack's knee is not this harmful (07-23-2019 @ 02:25 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Myleene Klass shares reaching throwback snapshot having to do with your wife fir (07-23-2019 @ 02:25 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 man metro area stories and thus moves repeat Sergio Aguero contract hit conferen (07-23-2019 @ 02:22 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 human charged with trying to remove girl in Boulder auto or truck hurt nicknamed (07-23-2019 @ 02:21 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 supply your young child off to school without going broke (05-08-2019 @ 02:09 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 tasks sets out to remove Renfield way cordon months immediately Sauchiehall blaz (05-08-2019 @ 02:08 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 get pleasure from is star's lover's torso come across weeks following her the pa (05-08-2019 @ 02:07 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 pay attention to Phil Mickelson possess our own inconceivable look a foliage man (05-08-2019 @ 02:07 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 happiness Howe (05-08-2019 @ 02:05 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Headgear reinstated (09-29-2018 @ 12:56 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Head trauma investigate illustrate to this 33 national football league snowboard (09-29-2018 @ 12:56 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Head sports entertainment little group provide junk dietary (09-29-2018 @ 12:55 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก
baidai8300 Head over to Harrisburg (09-29-2018 @ 12:53 pm)ครั้งที่อ่านข้อมูลสมาชิก

27 พบบทความสาธารณะจากการค้นหาของคุณสำหรับ "baidai8300"

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต