-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

ปฏิทินกิจกรรม


 ไปยังกิจกรรม:
          
ค้นหากิจกรรมค้นหากิจกรรม  พิมพ์หน้าเอกสารพิมพ์หน้าเอกสาร


พฤษภาคมพฤษภาคม มิถุนายน 2018 กรกฎาคมกรกฎาคม
อา พฤ
2728293031
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30ผศ.วิรมณ กาสีวงศ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2019
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมครูและผู้บริหาร
กิจกรรมชุมชน
กิจกรรมนักเรียน
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
สมาชิก
 |- ejekejew:
       L  319 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- champ:
       L  3217 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- ดั้มส์มี่:
       L  3407 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- parpatson064:
       L  3421 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- charoenchai:
       L  3500 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- gugle:
       L  3503 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- ความเดียวดาย:
       L  3503 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- yumijung:
       L  3505 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- wachirapon:
       L  3505 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- Plagrapong:
       L  3507 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- arinchaya:
       L  3507 วัน
: ที่ผ่านมา
ลิงค์ภายใน

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต