-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559


หมวด : ข่าวทั่วไป
กลุ่มข่าว :


 โครงการสัมนาวิชาการ QA Contest 2553 (อ่าน 510 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : เว็บมาสเตอร์ (30 มิ.ย. 2554)
 โครงการสัมนาวิชาการ QA Contest 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการประกวดการปฏิบัติงานฯ (อ่าน 463 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : เว็บมาสเตอร์ (16 มี.ค. 2554)
โครงการประกวดการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการเตรียมความพร้อมฯ (อ่าน 465 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : เว็บมาสเตอร์ (10 มี.ค. 2554)
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาฯ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ม.เกษตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่าน 476 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : เว็บมาสเตอร์ (17 ม.ค. 2554)

ม.เกษตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ศึดษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม<...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 1
1

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 โครงการสัมนาวิชาการ QA Contest 2553
30 มิ.ย. 2554
 ม.เกษตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ
17 ม.ค. 2554
 โครงการเตรียมความพร้อมฯ
10 มี.ค. 2554
 โครงการประกวดการปฏิบัติงานฯ
16 มี.ค. 2554
ทั้งหมด

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต