หน้าแรก
แนวทางการเข้าใช้ระบบแบบบันทึกการให้คำปรึกษาและการขอรับคำปรึกษา

ระบบการให้คำปรึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพิ่มช่องทางการติดต่อขอรับคำปรึกษาและการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้่นักศึกษาสามารถส่งเรื่องเพื่อขอรับคำปรึกษาหรือแจ่งการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้สะดวกมากขึ้น ... ศึกษาขั้นตอนการใช้ระบบได้ที่นี่

ไฟล์แนบ : N02082017092831.pdf
วันที่ 10 ม.ค. 2560 เวลา 09:32 น.
 ย้อนกลับ