วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญนาฎ อภัยโส นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2565 ระดับอุดมศึกษา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram