วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม กับคณาจารย์ผู้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2565 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

______________________________

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับดร.เบญจยามาศ พิลายนต์

ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2565

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

รางวัลรองชนะเลิศ ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมากที่สุด ของปีงบประมาณ 2564

______________________________

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.สุรชัย เฉนียง

ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2565

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

รางวัลชนะเลิศ นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

______________________________

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์อรุณรัตน์ อุทัยแสง

ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2565

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

รางวัลรองชนะเลิศ นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #สถาบันวิจัยและพัฒนา #รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม @rdi.npu.ac.th

______________________________

https://www.facebook.com/rdi.npu.ac.th/posts/pfbid02zodjqadUxbsPj79utbSb5bpbgR69DwuZtNRhKjHWKkpWMVGazhaQ1WfgN9WyHCQRl

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram