วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์พยอม สินธุศิริ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดซูเกียรติด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ดีเด่น สาขาปฏิบัติการพยาบาลจากชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์ จังหวัดนครพนม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2565

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram