วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ภาระงาน และข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2566

วันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ภาระงาน และข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2566 โดยมีบุคลากรสายสนุนสนุนเข้าร่วม

การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนภาระงานบุคลากรสายสนันบสนุนให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการกรอกข้อมูลภาระงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม รวมถึงเพื่อรายงานภาระงานให้กับมหาวิทยาลัยนครพนม

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #หนูน้อยรักษ์วัฒนธรรม #โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ภาระงานและข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
bostanci escort kadikoy escort kartal escort kurtkoy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis fiyat

cialis nedir