ฝ่ายบริหาร-วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครพนม

ฝ่ายบริหาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

LINE_ALBUM_ภาพถ่ายชุดผ้าไทย2566_๒๓๐๖๑๕_7
LINE_ALBUM_ภาพถ่ายชุดผ้าไทย2566_๒๓๐๖๑๕_18
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_ภาพถ่ายชุดผ้าไทย2566_๒๓๐๒๐๘_4
LINE_ALBUM_ภาพถ่ายชุดผ้าไทย2566_๒๓๐๒๐๘_6
LINE_ALBUM_ภาพถ่ายชุดผ้าไทย2566_๒๓๐๒๐๘_15
previous arrow
next arrow
Shadow

งานธุรการและสารบรรณ

งานการเจ้าหน้าที่

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

งานยานพาหนะ

งานรักษาความสะอาด

งานรักษาความปลอดภัย

งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

Scroll to Top