ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ฝ่ายวิชาการ

                                                                   สภาการพยาบาล ให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
                                                                                      ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 5 ปี
                                                                   
 
คู่มือสำหรับอาจารย์

                                                                                                                                                              คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

                                                            

                                                                                                                                                                                                    

 
 
ประกาศ

ประกาศ เรื่อง หนังสือชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (ณ วันที่ 19 ก.ค.64)


 
 
แบบฟอร์มแผนการสอน และ มคอ.3 - 6

แบบฟอร์ม มคอ.3 - มคอ.7 ตามแบบฟอร์มมหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวอย่าง การเขียนแผนนิเทศภาคปฏิบัติ  

แบบฟอร์มแผนการสอน ปรับ 19-21 มิ.ย. 2560

แบบฟอร์มตรวจสอบ 3R 7C

ตัวอย่าง ตารางวิเคราะห์รายวิชา (LO, 3R7C, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม) เสวนาหลักสูตร 25-26 มิถุนายน 2561 


 
 
แนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2560

 แนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างข้อสอบ       

 แนวปฏิบัติกรรมการคุมสอบ 
 แนวทางปฏิบัติการเบิกค่าตอบแทนแหล่งฝึก 


 
 
รองคณบดี


ผศ.ดร.วิรมณ  กาสีวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ

 
 
ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2021
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมครูและผู้บริหาร
กิจกรรมชุมชน
กิจกรรมนักเรียน
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
 
 
แผนการศึกษา


 
 
ปฏิทินฝ่ายวิชาการ


 
 
แบบประเมิน

 
 
คำสั่งแต่งตั้ง
 
 
ทำเนียบดีเด่น
 
 
คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
      
 
 
ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา
 
:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที