ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
แบบฟอร์มวิชาการ


 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (มคอ.2)
     
 
 
คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
      
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
    
 
 
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

   

 
 
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2560
 
 
ยินดีต้อนรับ


 
 
แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ มคอ.3 - มคอ. 6 

แนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างข้อสอบ          


แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21


แนวปฏิบัติกรรมการคุมสอบ 
แนวทางปฏิบัติการเบิกค่าตอบแทนแหล่งฝึก 


 


 
 
แบบฟอร์มแผนการสอน และ มคอ.3 - 7

แบบฟอร์ม มคอ.3 - มคอ.7 ตามแบบฟอร์ม มหาวิทยาลัยนครพนม ปี 2558

ตัวอย่าง การเขียน มคอ.3 และ มคอ.4  Related image(ปรับปรุงตามเสวนาหลักสูตร 7- 8 ธ.ค. 60)  

ตัวอย่าง การเขียนแผนนิเทศภาคปฏิบัติ  

 

ตัวอย่าง การเขียนรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ( มคอ.5 ) 

Related imageแบบฟอร์มแผนการสอน ปรับ 19-21 มิ.ย. 2560

 

Related imageแบบฟอร์มตรวจสอบ 3R 7CRelated image


 
 
การวัดและประเมินผล

                                                                     


 
 
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ

 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล   (22 ก.พ.57)
 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล(ปรับปรุงหลังนำไปใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ)   (23 พ.ค.57)
 
 
รองคณบดี


ผศ.ดร.วิรมณ  กาสีวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ

 
 
แผนการศึกษา


 
 
ทำเนียบดีเด่น
 
 
คำสั่งแต่งตั้ง
 
 
แบบประเมินผลการเรียนรู้
 
 
ปฏิทินฝ่ายวิชาการ


 
 
ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 95
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 102
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้3898
สมาชิกใหม่ในปีนี้10228
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 115,570
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • xyhuvogaw

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 28
 • สมาชิก:
 • 28
 • ไม่แสดง:
 • 28
 • ทั้งหมด:
 • 56

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ 20/6/2552
   
  :: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
   
  ฝ่ายวิชาการ
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  มหาวิทยาลัยนครพนม

   


  92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 2.12 วินาที