วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญนาฏ อภัยโส นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ในโอกาสในโอกาสสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล ประจำปี 2564 มีผลคะแนนสูงสุดและสอบผ่านทั้ง 8 รายวิชา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญนาฏ อภัยโส นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4

ในโอกาสในโอกาสสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล ประจำปี 2564 มีผลคะแนนสูงสุดและสอบผ่านทั้ง 8 รายวิชา

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram