วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

บุคลากรตามกลุ่มวิชา

ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail  : jaeh16@npu.ac.th

ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : dumrongpakapakorn@npu.ac.th

อาจารย์จรินทร โคตพรม

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
E-mail : jarintorn@npu.ac.th

อาจารย์ดวงใจ บุญคง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
E-mail : Napatip@npu.ac.th

อาจารย์ ดร.รัตติยา ทองอ่อน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
E-mail : rattiya@npu.ac.th

อาจารย์นาฎนภา อารยะศิลปธร

อาจารย์
E-mail : nadnapa_a@npu.ac.th

ผศ.อมรรรัตน์ แสงใสแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
E-mail : a_sangsaikaew@npu.ac.th

อาจารย์ณัฏฐ์กานต์ ปภากิจพงศ์ภัค

อาจารย์(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์วิภาวรรณ สีหาคม

อาจารย์
E-mail : somkiat@npu.ac.th

อาจารย์ดัชนี สุวรรณคม

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.พัชนี สมกำลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : patchanee@npu.ac.th

อาจารย์ณฐมน โจมแพง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : pumuyaa@npu.ac.th

อาจารย์อรุณรัตน์ อุทัยแสง

อาจารย์
takky_arun@npu.ac.th

อาจารย์สุขมาพร พึ่งผาสุก

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์วิธวัช พ่อก้าว

อาจารย์ 
E-mail : witthawat_wt@npu.ac.th

อาจารย์ประภากร ศรีสง่า

อาจารย์
E-mail : prapakorn@npu.ac.th

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
marmaris escort
marmaris escort
bonus veren siteler
deneme bonusu bonus veren siteler
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/