วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Add Your Heading Text Here

บุคลากรตามฝ่ายงาน

ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์พิมลพรรณ อันสุข

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาววันวิสาข์ คำเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายแลละแผน
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนัฐฑิฌา ประพัศรางค์

ผู้ช่วยบรรณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram