วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Add Your Heading Text Here

บุคลากรตามฝ่ายงาน

อาจารย์สมเกียรติ บุญคง

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ผกามาส ตงศิริ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์เจนจิรา แม้นประเสิรฐ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวรัตนา ษมากรวิทิต

ครูพี่เลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวสุภานัน โสมี

ครูพี่เลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram