วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Add Your Heading Text Here

บุคลากรตามฝ่ายงาน

อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์วราพร มีแก้ว

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์สุขมาพร พึ่งผาสุก

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ณัฏยา อ่อนผิว

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวกรรณิการ์ นนทวงศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram