วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Add Your Heading Text Here

บุคลากรตามฝ่ายงาน

ผศ.ดร. นุชรัตน์ มังคละคีรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์​

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ดร.อรอุมา แก้วเกิด

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวศิรินาฎ ต้นสวรรค์

นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram