วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner

รูปแบบของหลักสูตร

          รูปแบบของหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท  ประเภทของหลักสูตร  เป็นหลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ หลักสูตร 2 ปี ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูดและใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

      

LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_0
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_1
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_2
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_3
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_4
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_5
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_6
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_7
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_8
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_9
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_10
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_11
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_12
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_13
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_15
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_16
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_17
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_18
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_19
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_20
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_21
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_22
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_0
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_1
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_2
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_3
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_4
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_5
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_6
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_7
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_8
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_9
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_0
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_1
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_2
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_3
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_4
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_5
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_6
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_7
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_8
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_9
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_10
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_11
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_12
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_13
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_15
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_16
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_17
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_18
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_19
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_20
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_21
LINE_ALBUM_ป.โท_๒๒๐๙๐๗_22
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_0
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_1
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_2
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_3
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_4
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_5
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_6
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_7
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_8
LINE_ALBUM_ป_0.โท_๒๒๐๙๐๗_9
previous arrow
next arrow

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวม 55 หน่วยกิต

1 หมวดวิชาเฉพาะ

1.1 กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
60202201 :  แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล  Nursing Concepts and Theories 2 (2-0-4)
60202202 :  สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล  Applied Statistics for Nursing Research 2 (2-0-4)
60202203 :  นโยบายและระบบสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล  Health Policy, Health System and Nursing Leadership 3 (3-0-6)
60202204 :  ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  Research Methodology and Nursing Innovation Development 2 (2-0-4)
1.2 กลุ่มวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
60202301 :  การจัดการระบบสุขภาพในชุมชน  Health Systems Management in Community 2 (2-0-4)
60202302 :  การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง  Advanced Health Assessment 2 (2-0-4)
60202303 :  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1  Community Nurse Practitioner I 2 (2-0-4)
60202304 :  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2  Community Nurse Practitioner II 2 (2-0-4)
60202305 :  ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1  Practicum in Community Nursing Practitioner I 3 (0-9-3)
60202306 :  ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2  Practicum in Community Nursing Practitioner II 3 (0-9-3)
1.3 กล่มวิชาชีพ (เลือกเสรี) 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
60202401 :  การจัดการระบบสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ  Health System Management in Aggregates 3 (3-0-6)
60202402 :  อาชีวอนามัยในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  Occupational Health in Community Nursing Practitioner 3 (3-0-6)
60202403 :  การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม  Transcultural Nursing 3 (3-0-6)
60202404 :  เวชปฏิบัติชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  Community Practitioner in the Greater Mekong Sub-region 3 (3-0-6)

2 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

วิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
60202701 : วิทยานิพนธ์ Thesis 12 (0-36-0)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram

iagra 100 mg nedir

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

orcafil 5 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg

cialis 5 mg

cialis fiyat

cialis nedir

zayon

sildegra 100 mg fiyat

vigrande nedir

cialis 20 mg fiyat

viagra fiyat

orcafil 5 mg

film izle filmmodu film izle hd film izle
canlı bahis
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
Porn sites
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
deneme bonusu bonus veren siteler
bostanci escort kurtkoy escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
numberoneescorts.com adana escort ankara escort antalya escort adıyaman escort afyon escort amasya escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bodrum escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort gebze escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ısparta escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kastamonu escort kayseri escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort kusadasi escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort izmir escort kartal escort basaksehir escort maltepe escort tuzla escort pendik escort marmaris escort alanya escort manavgat escort fethiye escort bakirköy escort mecidiyekoy escort esenyurt escort sisli escort göztepe escort umraniye escort
deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet

casino siteleri