วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

รู้จัก Bcnn

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

           ได้ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายด้านการสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534) โดยกำหนดให้มีการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของการบริการสาธารณสุขสู่ตำบล โดยจัดให้มีพยาบาล 1 คน ในสถานีอนามัยตำบลทุกแห่ง ดังนั้นการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านการพยาบาลให้เพียงพอต่อการดำเนินการด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อจะให้บุตรหลานของประชาชนในเขตจังหวัดใกล้เคียง เช่น มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย เป็นต้น มาศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อมิต้องเดินทางไปศึกษาที่อื่น

วิทยาลัยฯเริ่มก่อสร้างโดยใช้งบประมาณผูกพันปี พ.ศ.2535 โดยมีนางสาวสุภา อยู่ยืน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก 
           ปีการศึกษา 2536 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
           ปีการศึกษา 2537 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)
           ปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           ปีการศึกษา 2542 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
           ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ ในวันที่ 2 กันยายน 2548 วิทยาลัยฯ ได้รวมเข้าเป็นส่วนราชการสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
ปัจจุบันเปิดสอน 3 หลักสูตร
           1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาจำนวน 670 คน
           2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 20 คน
           3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 70 คน

ปรัชญา

พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการผลิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้มาตราฐานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจ

           1. พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร
           2. พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
           3. พันธกิจด้านการวิจัย
           4. พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
           5. พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนะธรรม

ยุทธศาสตร์

           1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
           2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เป็นมืออาชีพ
           3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
           4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์กลางการจัดการศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
           5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
           6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ 
           7. 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ
           8. 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 บริการทางวิชาการและพัฒนาชุมชนเชิงพื้น

เป้าประสงค์

           1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
           2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นผู้นำทางการพยาบาลในสังคมพหุวัฒนธรรม
           3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
           4. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงาน
           5. เป็นองค์กรคุณภาพที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้นำทางการพยาบาลในสังคมพหุวัฒนธรรม

เอกลักษณ์

วิทยาลัยแห่งการสร้างผู้นำทางการพยาบาลในสังคมพหุวัฒนธรรม

ค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม I - NURSE BCNN

I = Integrity                     หมายถึง การมีสำนึกและปฏิบัติที่ดีงาม
N = Network                   หมายถึง ทำงานเป็นเครือข่าย
U = Unity                         หมายถึง ความเป็นหนึ่ง
R = Responsibility       หมายถึง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
S = Synergy                   หมายถึง ประสานความร่วมมือ
E = Excellence              หมายถึง ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมและสังคมวัฒนธรรม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram

iagra 100 mg nedir

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

orcafil 5 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg

cialis 5 mg

cialis fiyat

cialis nedir

zayon

sildegra 100 mg fiyat

vigrande nedir

cialis 20 mg fiyat

viagra fiyat

orcafil 5 mg

film izle filmmodu film izle hd film izle
canlı bahis
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
Porn sites
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
deneme bonusu bonus veren siteler
bostanci escort kurtkoy escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
numberoneescorts.com adana escort ankara escort antalya escort adıyaman escort afyon escort amasya escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bodrum escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort gebze escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ısparta escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kastamonu escort kayseri escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort kusadasi escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort izmir escort kartal escort basaksehir escort maltepe escort tuzla escort pendik escort marmaris escort alanya escort manavgat escort fethiye escort bakirköy escort mecidiyekoy escort esenyurt escort sisli escort göztepe escort umraniye escort
deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet

casino siteleri