วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

บุคลากรตามกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ อินไชยา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์มะยุรี วงค์กวานกลม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

ดร.สุรชัย เฉนียง

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ปาริชาติ เมืองขวา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์กมลนัทธ์ คล่องดี

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram