วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Add Your Heading Text Here

บุคลากรตามกลุ่มวิชา

ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์มะยุรี วงค์กวานกลม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ชัยวัฒน์ อินไซยา

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ปาริชาติ เมืองขวา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์กมลนัทธ์ คล่องดี

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram