วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

บุคลากรตามกลุ่มวิชา

ผศ.ดร. นุชรัตน์ มังคละคีรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์​

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์ชิณกรณ์ แดนกาไสย

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ ทนุกิจ

อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram