วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ดวงใจ บุญคง ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ดวงใจ บุญคง ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565 ในการตีพิมพ์ฐาน SCOPUS #Q4 : Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences Vol. 18 No. 2 2022 ชื่อบทความ : The Effects of Case Study-based Learning on Nursing Care Plan Ability in Nursing Process of Nursing Students Link : https://medic.upm.edu.my/upload/dokumen/2022031418384411_MJMHS_0741.pdf #BCNN  #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram