วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคลากรทางการสาธารณสุขที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมวัฒนธรรมผู้สูงวัย” จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล

ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคลากรทางการสาธารณสุขที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมวัฒนธรรมผู้สูงวัย” จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

#BCNN #NPU #สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram