วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการค่านิยมร่วมขององค์กร (OD) ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 11- 16 มิถุนายน 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่านิยมร่วมขององค์กร (OD) ประจำปี 2565 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายวิชาการและสายสนันสนุนเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขวัญธพัสตร์ ศิริกุล อาจารย์อรรถพล ธรรมเพชร และอาจารย์ดร.กันตภพ บัวทอง เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมการสร้างค่านิยมร่วมขององค์กรในครั้งนี้

 

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าถึงวัฒนธรรมองค์กร มีความสามัคคี รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันพัฒนาบุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานและผู้มาใช้บริการ เห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวม รวมถึงเพื่อแสดงถึงความรัก ความผูกพันที่มีให้แก่กันในองค์กรและสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูเกียรติแก่บุคคลกรที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและมีคุณูปการต่อองค์กร

 

#BCNN #NP #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการค่านิยมร่วมขององค์กร

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com