วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายบริหาร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รัตติยา ทองอ่อน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายบริหาร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วม

 

การจัดโครงการในครั้งนี้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายบริหาร ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และ การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ English for Presentation at Internation Conferences โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และ อาจารย์ศิวภรณ์ ตั้งสกุล อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

 

#BCNNNEWS #BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายบริหาร

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
bostanci escort kadikoy escort kartal escort kurtkoy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis fiyat

cialis nedir