วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขององค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นกระธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขององค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง การคีย์ข้อมูลโครงการต่าง ๆ ระบบภาระงานของอาจารย์ ระบบการจัดเก็บข้อมูลในการไปฝึกอบรม ระบบการจัดเก็บข้อมูลในการต่อใบประกอบวิชาซีพ และระบบบริการวิชาการ ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขององค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงความรวดเร็วในการตัดสินใจของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการฐานข้อมูล รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ในการตอบโจทย์การประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาฯในปี 2566 ที่จะถึงนี้ และเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตัดสินใจต่อผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบสารสนเทศด้านการเงิน ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศด้านครุภัณฑ์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการเรียนการสอน ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการบริการวิชาการ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต #BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนพยาบาลศาสตรบัณฑิต #BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com