วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์มะยุรี วงค์กวานกลม ในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram