วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรชัย  เฉนียง  ในโอกาสได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น” สาขาการวิจัยทางการพยาบาล วิจัยระดับสถานศึกษา  จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี 2565 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรชัย เฉนียง

ในโอกาสได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น” สาขาการวิจัยทางการพยาบาล วิจัยระดับสถานศึกษา

จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #พยาบาลดีเด่น #สาขาการวิจัยทางการพยาบาลวิจัยระดับสถานศึกษา

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram