วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวก เลื่อนชั้น และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมศรีโครตบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดพิธีไหว้ครู เลื่อนชั้น มอบหมวก และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมไหว้ครูในวันนี้ มีตัวแทนสโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1- 4 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตัวแทนศิษย์เก่า และนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี นำธูปเทียน-พานดอกไม้มอบให้กับคณาอาจารย์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ต่อด้วยพิธีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 130 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนต่อเนื่อง และทุนทั่วไป รวมเป็นเงินจำนวน 1,281,200 บาท พิธีมอบรางวัล 1.การมอบรางวัลอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564, 2. รางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ผู้มีความพากเพียร วิริยะ อุตสาหะ ประจำปี 2564, 3.รางวัลครูในดวงใจ ประจำปี 2564 4.แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565, 5.แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 6.แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2565 ระดับอุดมศึกษา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 7.แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 และพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2-3 และ 4 จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบโอวาทแก่นักศึกษา และนำคณาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ซึ่งการพิธีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงพื่อให้นักศึกษา แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ อีกทั้งเป็นการแสดงออกเชิงประจักษ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม ที่ผ่านเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลทุกคนที่ได้เลื่อนชั้น รับหมวก และเข็มชั้นปี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่มุ่งมั่นและใฝ่รู้ในการเรียนจนได้ผลการเรียนที่สูงสุดของชั้นปี ตลอดจนได้รับทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป รวมถึงการสร้างแรงบรรดาลใจในการมอบรางวัลอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่นแต่ละรายวิชา ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติซึ่งเป็นการทั้งแรงบัลดาลใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาท ทั้งด้านองค์ความรู้ และการเป็นแบบอย่างพยาบาลที่ดี ให้แก่ลูกศิษย์อีกด้วย

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #พิธีไหว้ครูมอบหมวกเลื่อนชั้นและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com