วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2565 เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล

ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2565

เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram