วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Add Your Heading Text Here

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนางสายทอง จันทร์เต็มดวง แมคมาฮัน ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ประจำปี 2565 เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนางสายทอง จันทร์เต็มดวง แมคมาฮัน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ประจำปี 2565 เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram