วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุุศาสตร์ มนพ.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษารวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานของงานบัณฑิตศึกษาหลังจากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม อีกด้วย

ภาพ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram