วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักรในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ดีเด่น สาขาผู้บริหารการศึกษาพยาบาลจากชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์ จังหวัดนครพนม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2565

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram