วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความยินดีกับดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3701) อนุสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน (370104)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram