วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชัยวัฒน์ อินไชยา ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3701)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram