วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวชญานี ละม้าย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ในโอกาสได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram