วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ พิธีสำเร็จการศึกษา และพิธีอำลาสถาบันแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ พิธีสำเร็จการศึกษา และอำลาสถาบัน แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วม 

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เสริมสร้างให้บัณฑิตพยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข พร้อมด้วยทักษะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะเชิงวิชาชีพ ผ่านการบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยและจริยธรรมนำความรู้สู่วิชาชีพพยาบาล” อาจารย์ ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “เครือข่ายวิชาชีพพยาบาล” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “Smart Nurse in Digital Technology” อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การต่อต้านคอรัปชั่น” และอาจารย์ณฐมน โจมแพง ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพในศตวรรษที่ 21”

การจัดโครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมประเมินผลหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมรับฟังเสียงสะท้อนในการพัฒนาหลักสูตรจากนักศึกษา และกิจกรรมเปิดเวทีเสวนาเส้นทางศิษย์เก่าแห่งวิชาชีพพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี อาจารย์กมลนัทธ์ คล่องดี อาจารย์ดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน คุณนันทนา บุญชู คุณชฎามาศ พูมพิจ คุณบุศราคัม เจตินัย และ ดร.สุรชัย เฉนียง เป็นผู้ดำเนินรายการและ เข้าร่วมเปิดเวทีเสวนาในโครงการครั้งนี้ อีกทั้งยังมีการแนะแนวการทำงานจากโรงพยาบาลของรัฐฯ/เอกชนจากภาคีเครือของของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนีนครพนม และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาการจัดโครงการในครั้งนี้มีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา รวมถึงการจัดพิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา พิธีขอขมาอาจารย์และอำลาสถาบัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ทั้งผู้ปกครอง บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 27 ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและปลื้มปิติ

โหลดภาพเพิ่มเติมคลิก

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #โครงการปัจฉิมนิเทศพิธีสำเร็จการศึกษาและพิธีอำลาสถาบัน

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com