วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

นักศึกษา วพบ.นครพนม คว้ารางวัลชมรมระดับเงินปีที่ 1 ในการการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น นายปฐมพร ปากดีสี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนีนครพนม เข้าร่วมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 โดยกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วม 

โดยการประกวดครั้งนี้ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยนครพนม คว้ารางวัลชมรมระดับเงินปีที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 และเป็นตัวแทนในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับประเทศต่อไป ณ เมืองทองธานี

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram