วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม


การศึกษาเพื่อเป็นมนุษย์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มีแนวคิดที่เชื่อว่า การศึกษาต่อเนื่องเพื่อความเป็นมนุษย์ จะต้องสอนให้เด็ก รู้จักคิดและกระทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความพอดีแก่ส่วนรวมและตนเองสอนให้เด็กรู้จักคิด มีจิต กริยา ที่อ่อนโยน สุขุม ประณีตและงดงามวิทยาลัยฯ จึงยึดหลักในการสร้างเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของบุตรหลานท่าน เพื่อให้เป็นบุคคลที่เก่ง ดี และมีความสุข

โดยในแต่ละกิจกรรมจะสอดแทรกให้เด็กเกิดทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (Executive Functions : EF) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เด็กคิดเป็น ทำเป็นเรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น

สถานที่รับสมัคร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 042-512196 ต่อ 1010 หรือติดต่อ คุณครูจารุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 093-389-2299 , คุณวาสนา คำสงค์ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายเลขโทรศัพท์ 089-411-4720

กำหนดการรับสมัคร

สามารถสมัครได้ทุกวันในเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

วัยก่อนเรียน(อายุ 2-4 ปี)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
marmaris escort
marmaris escort
bonus veren siteler
deneme bonusu bonus veren siteler
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/